Als het moment daar is

Wanneer iemand overlijdt komt er veel tegelijk op de nabestaanden af. Met name na de uitvaart moeten voor de afwikkeling van de nalatenschap duizend-en-één financiële en praktische zaken worden geregeld. Dit is arbeidsintensief en niet zonder risico. Veel mensen zien hier tegenop. HEREDITAS kan de executeur en/of nabestaanden naar wens ondersteunen. Als onpartijdige specialist nemen we hen veel werk en zorgen uit handen. Daarmee verkleinen we de kans op (kostbare) fouten en ruzie tussen de erfgenamen. Een geruststellende gedachte. Meer informatie over wat er voor de afwikkeling van een nalatenschap allemaal gedaan moet worden vindt u hier.

Helaas komt het steeds vaker voor dat de afwikkeling van een nalatenschap problematisch verloopt. Dit komt door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de individualisering, nieuwe relatievormen en het gestegen aantal echtscheidingen. Nalatenschapbemiddeling, ook wel mediation genoemd, kan hierbij vaak oplossend werken. Specialisten van HEREDITAS kunnen hiermee spanningen en onenigheid tussen de erfgenamen wegnemen en de afwikkeling van de nalatenschap vlottrekken. Meer informatie hierover vindt u hier.

Soms is door het wegvallen van een partner, ouder of verzorger onderbewind-stelling van een handelingsonbekwame nabestaande noodzakelijk. Ook hiervoor kunt u op HEREDITAS vertrouwen. Wij ondersteunen u, zo mogelijk al tijdens de voorbereiding van uw nalatenschap, met de aanvraag tot en uitvoering van een onderbewindstelling. Meer informatie hierover vindt u hier.